scholen

voor scholen

Heeft uw school of leerkracht extra ondersteuning nodig hebben bij het omgaan met leerlingen met ASS, ADHD of opvallend gedrag? Wilt u graag inzicht krijgen in het gedrag en/of keuzes van deze leerlingen? Heeft u hulp nodig bij het maken of uitvoeren van handelingsplannen omdat de werkdruk dat nu niet toe laat?

Jeugdkompas biedt scholen hulp in de communicatie met –en naar- leerlingen in het ASS spectrum. Ieder kind binnen dit spectrum is anders en heeft zijn of haar eigen stukje zorg op maat nodig. Jeugdkompas kan dat bieden door middel van observaties, kant en klare handelingsplannen en het aanleveren van eventuele hulpmiddelen. Jeugdkompas zal deze hulp(middelen) zodanig in zetten waardoor de betreffende leerkracht zo min mogelijk extra werk krijgt. De oplossingen worden zo veel mogelijk bij het kind gezocht. Kortom: Jeugdkompas levert niet alleen een papieren plan aan, maar zal de oplossingen ook zelf implementeren en de voortgang hiervan monitoren en eventueel aanpassen. Hierdoor neemt Jeugdkompas veel werk, van zowel leerkracht als IB’ er, uit handen wat fijn is voor de werkdrukvermindering.

Hoe gaat dat dan?

Door middel van observaties en een gesprek zal er gekeken worden wat er al gedaan is, wat heeft geholpen en waar de leerkracht en leerling zich fijn bij voelen. Vaak is de leerkracht namelijk al heel goed op weg! Het gesprek met leerkracht en de leerling zullen in eerste instantie afzonderlijk van elkaar plaats vinden zodat er vrijuit gesproken kan worden.

Jeugdkompas zoekt voor u uit waar de schoen wringt en gaat opzoek naar een passende oplossing. Jeugdkompas streeft ernaar om eventuele aanpassingen zo klein en overzichtelijk mogelijk te houden.

Zodra er een concreet plan is opgesteld laat Jeugdkompas u niet in de steek! Aan nog een plan boven op de stapel heeft u niets en draagt ook niets bij aan de werkdrukvermindering: Jeugdkompas zal het plan volledig ten uitvoering brengen zodat dit niet op de schouders van de leerkracht of Intern begeleider terecht komt. Uiteraard gaat alles in overleg.

Ouders zijn natuurlijk zeer belangrijk in dit proces en zullen dan ook bij het plan betrokken worden. Indien mogelijk zal er een start- en evaluatiegesprek met ouders en school plaatsvinden. Afhankelijk van de problematiek zijn er nog extra evaluatiemogelijkheden. Jeugdkompas neemt pas afstand als de leerkracht zich fijn voelt bij de nieuwe situatie.

Wilt u meer informatie, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.