over jeugdkompas

Jeugdkompas is opgericht door Rachel Jessurun, ruim 10 jaar werkzaam in het ZML-onderwijs* en moeder van twee schoolgaande kinderen.

Doordat ik door mijn werk als leerkracht in het speciaal onderwijs dichtbij het vuur zit, zag ik in de loop der jaren meermalen ouders met de handen in het haar omdat zij niet de juiste of volledige hulp konden vinden die zij nodig hebben.

Juist kinderen horen onbevangen door het leven te gaan. Als er druk op het welzijn van het kind komt, omdat zijn of haar gedrag stress kan veroorzaken (bij zichzelf, bij de overige gezinsleden en/of de leerkracht) zit daar vaak iets anders achter. Het gedrag is het topje van de ijsberg. Onder water is er zoveel meer aan de hand. Kinderen vertonen (onwenselijk) gedrag omdat zij moeite hebben hun gevoel te erkennen en te benoemen. Ik zie het als mijn taak het gedrag te ontrafelen en er samen met jou en/of het kind achter te komen hoe we rust kunnen bieden bij jullie kind, het gezin of op school.

Ook (of misschien wel juist!) als er een diagnose is gesteld bij een kind is het zeer belangrijk te weten waar het kind nog hulp bij nodig heeft en dit op een kalme, liefdevolle manier te implementeren zodat het zelfvertrouwen van het kind intact blijft of weer kan groeien.

Communicatie vind ik erg belangrijk en is hierbij essentieel. Als ouder ben je leidend; jij kent je kind. Ik wil graag samen opzoek naar een oplossing die voor het hele gezin prettig is. Vaak zit de oplossing in een heel klein hoekje.

OOK VOOR SCHOLEN BIEDT JEUGDKOMPAS EEN HELPENDE HAND.

Hulp voor leerkrachten stopt vaak met een handelingsplan, de zoveelste. Daar wil ik verandering in brengen zodat de werkdruk bij jou verlaagd wordt. Het handelingsplan en het uitvoeren hiervan komt op mijn schouders terecht. Ik help om jou te laten doen waar je zo goed in bent en met passie uitvoert: lesgeven.

Daarnaast ben ik jullie vertrouwenspersoon om barrières bespreekbaar te maken en er tijdens ons contact voor te zorgen het kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren door inzichten en eventuele hulpmiddelen te creëren.

*Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen.

PSYCHO-EDUCATIE.

Psycho-educatie is voor jongeren (en hun ouders) die willen leren wat hun diagnose precies betekent. Vooral jongeren die ervaren dat ze anders zijn (of anders reageren) dan anderen, kunnen hier veel baat bij hebben. Om te weten hoe jongeren met autisme hun eigen weg kunnen vinden, is het van belang dat zij zichzelf én hun autisme al op jonge leeftijd leren kennen.

Tijdens dit traject leer je over autisme in het algemeen, maar leer je vooral wat autisme voor jou betekent. De methodiek van ‘Jouw autisme’ leert jou op een positieve manier je eigen weg te vinden met jouw autisme.

Dit traject is bedacht door Suzanne Agterberg, zij is de auteur van het boek van “vind je eigen weg met jouw autisme”, waarop deze methodiek is gebaseerd. De trainers die dit traject mogen geven, zijn door haar opgeleid. Middels 13 á 14 sessies leer je over autisme, maar vooral over jezelf. Waar ben je goed in? Waar heb je hulp bij nodig en hoe kan dat op een voor jou prettige manier gerealiseerd worden? De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijk van Jeugdkompas. Je ouder(s) mogen mee als je dat prettiger vindt. Mochten er redenen zijn waardoor jij het fijner vindt om dit traject thuis te doen, kunnen we daarover in overleg.

Voor meer informatie kunnen jij of je ouders vrijblijvend contact op nemen (misschien wil je eerst weten of het klikt tussen ons).Neem een kijkje op jouwautisme.nl voor meer informatie over de methodiek.