gezinnen

voor gezinnen

Jeugdkompas verzorgt ouderbegeleiding en ondersteuning op maat bij de dagelijkse gang van zaken in een gezin met een kind met autisme of het vermoeden hiervan of bij kinderen die om andere redenen behoefte hebben aan een bepaalde structuur.

Jeugdkompas slaat een brug tussen school en thuis om het welzijn en leerproces van het kind positief te beïnvloeden. Zo is het mogelijk om huis- en/of schoolbezoeken af te nemen waarbij gekeken wordt hoe de begeleiding voor de ouders en communicatie van het kind op een efficiënte manier verbeterd kan worden. Denk hierbij aan observaties om de leerkracht handvatten te geven door bijvoorbeeld kleine overzichtelijke hulpmiddelen toe te passen, hulp bij plannen van huiswerk of structuur bieden in dagactiviteiten o.i.d.

Jeugdkompas is een vertrouwenspersoon om barrières bespreekbaar te maken en er tijdens de behandeling voor te zorgen het kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren door inzichten en eventuele hulpmiddelen te creëren. Jeugdkompas zoekt met of voor u de juiste instanties en vervolgstappen. De gezondheidszorg kan een wirwar van regeltjes en lijstjes met zich mee brengen waardoor u snel het spoor bijster kunt zijn.

Is er hulp nodig bij het indienen van aanvragen of moet er gekeken worden welke opties tot hulp er nog meer zijn? Voor school, thuis of de toekomst van uw kind, Jeugdkompas helpt de juiste routes te bewandelen en zal waar dat kan het meeste (uitzoek)werk uit handen nemen. Hierdoor zullen er concrete opties aan u voorgesteld kunnen worden.

Wilt u meer informatie, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.