onze diensten

voor gezinnen

Jeugdkompas verzorgt ouderbegeleiding en ondersteuning op maat bij de dagelijkse gang van zaken in een gezin met een kind met autisme of het vermoeden hiervan of bij kinderen die om andere redenen behoefte hebben aan een bepaalde structuur.

Jeugdkompas slaat een brug tussen school en thuis om het welzijn en leerproces van het kind positief te beïnvloeden. Zo is het mogelijk om huis- en/of schoolbezoeken af te nemen waarbij gekeken wordt hoe de begeleiding voor de ouders en communicatie van het kind op een efficiënte manier verbeterd kan worden.

voor scholen

Jeugdkompas biedt scholen hulp in de communicatie met –en naar- leerlingen in het ASS spectrum.

Ieder kind binnen dit spectrum is anders en heeft zijn of haar eigen stukje zorg op maat nodig. Jeugdkompas kan dat bieden door middel van observaties, kant en klare handelingsplannen en het aanleveren van eventuele hulpmiddelen. Jeugdkompas zal deze hulp(middelen) zodanig in zetten waardoor de betreffende leerkracht zo min mogelijk extra werk krijgt.

De oplossingen worden zo veel mogelijk bij het kind gezocht.

psycho educatie

Psycho-educatie is voor jongeren (en hun ouders) die willen leren wat hun diagnose precies betekent. Vooral jongeren die ervaren dat ze anders zijn (of anders reageren) dan anderen, kunnen hier veel baat bij hebben.

Om te weten hoe jongeren met autisme hun eigen weg kunnen vinden, is het van belang dat zij zichzelf én hun autisme al op jonge leeftijd leren kennen. Tijdens dit traject leer je over autisme in het algemeen, maar leer je vooral wat autisme voor jou betekent. De methodiek van ‘Jouw autisme’ leert jou op een positieve manier je eigen weg te vinden met jouw autisme.